Tematyka kursu:

1. Wprowadzenie do Diet Coaching
- pojęcie coachingu
- cykl uczenia się Davida Kolba
- zadania i postawa Coacha
- pojęcie diety w coachingu, jej cele i zalety
- model diet 
- beneficjaci diet 

2. Psychologiczne aspekty diet coachingu
- psychologiczne podłoże nieprawidłowości zachowań żywieniowych
- emocje w diet coachingu
- stres w diecie
- programy psychologicznego wsparcia beneficjenta

3. Metodyka pracy Diet Coacha
- samoświadomość w żywieniu 
- narzędzia prowadzenia coachingu

4. Charakterystyka procesu Diet Coachingu
- zasady prowadzenia coachingu 
- zasady etyczne i kodeks Coacha.