Tematyka kursu:

Dowiedz się, jak pracować z pacjentem, który:

  • nie wierzy w siebie i swój sukces,
  • ma negatywne skojarzenia związane z dietą,
  • działa na zasadzie „wszystko albo nic”,
  • przerzuca odpowiedzialność za swoje problemy na sytuację i inne osoby,
  • doświadcza poważnych problemów psychologicznych uniemożliwiających realizację zaleceń (np. zaburzenia odżywiania, depresja, kryzysy życiowe).