Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze aspekty dotyczące psychologii jedzenia i problemów związanych z kontrolą odżywiania, jak również metody ich rozwiązywania. Uczestnicy otrzymają skumulowaną dawkę wiedzy na temat motywowania (siebie lub innych) do zmiany, samokontroli odżywiania i postępowania w przypadku występowania takich problemów, jak otyłość lub zaburzenia odżywiania. A to wszystko w ujęciu pionierki psychodietetyki w Polsce! 

Szkolenie składa się z materiałów video i uzupełniających oraz ćwiczeń.


Tematyka kursu:

.