Tematyka kursu:

Szkolenie skierowane jest szczególnie do specjalistów pracujących z osobami z zaburzeniami odżywiania – dietetyków, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz do wszystkich innych osób, które wspierają osoby z zaburzeniami odżywiania -rodzicówpersonelu szkolnego i medycznego, jak również do wszystkich innych osób zainteresowanych tematem.