Tematyka kursu:

Dowiedz się, jak pracować z pacjentem, który:

 • nie wierzy w siebie i swój sukces,
 • ma negatywne skojarzenia związane z dietą,
 • działa na zasadzie „wszystko albo nic”,
 • przerzuca odpowiedzialność za swoje problemy na sytuację i inne osoby,
 • doświadcza poważnych problemów psychologicznych uniemożliwiających realizację zaleceń (np. zaburzenia odżywiania, depresja, kryzysy życiowe).

Tematyka kursu:

W poznawczo–behawioralnym podejściu do pracy nad zmianą zachowań żywieniowych główny akcent położony jest na zmianę sposobu postrzegania rzeczywistości, wnioskowania, myślenia, co ma związek ze zmianą w obszarze emocji i zachowań. Takie podejście w świetle badań okazuje się najbardziej skuteczną formą pomocy w przypadku występowania problemów z kontrolą odżywiania i zaburzeń odżywiania. Szkolenie nie jest formą terapii (i nie zastępuje jej!), ale jest okazją do poznania wybranych technik terapeutycznych, możliwych do samodzielnego zastosowania, które mogą być bardzo pomocne w radzeniu sobie z przejadaniem, nadmierną koncentracją na jedzeniu oraz zaburzeniami odżywiania.  

W ramach stażu oferujemy:

 • szkolenie z zakresu praktycznych umiejętności pracy z osobami z problemami żywieniowymi (według programu o nazwie „Psychodietetyka w praktyce”)
 • praktykę w zakresie przygotowania i prowadzenia konsultacji psychodietetycznych pod nadzorem doświadczonego specjalisty (10 godzin pracy nad przygotowaniem i przeprowadzaniem konsultacji);
 • indywidualne porady na temat własnego rozwoju zawodowego w obrębie psychodietetyki;
 • certyfikat potwierdzający udział w stażu.

Szkolenie realizowane w ramach stażu o nazwie „Psychodietetyka w praktyce” opiera się o przygotowaną listę 50 obszarów psychologicznych istotnych dla zmiany nawyków żywieniowych pacjenta. Szkolenie to stanowi bazę dla uczestników stażu szkoleniowego, którzy jednocześnie uczą się wykorzystywać zdobyte umiejętności w pracy z pacjentem podczas części praktycznej stażu.

Część szkoleniowa ma charakter warsztatowy, każdy omawiany blok tematyczny podparty jest licznymi ćwiczeniami praktycznych umiejętności w oparciu o analizę prawdziwych historii osób z problemami żywieniowymi. Ponadto na szkoleniu uczestnicy zapoznają się z narzędziami umożliwiającymi pracę z różnymi problemami natury psychologicznej, odpowiednimi do zastosowania nie tylko w gabinecie psychologa. Szklenie to pozwala więc uporządkować i uzupełnić wiedzę z psychodietetyki, przy czym nie tylko wyjaśnia naturę różnych problemów żywieniowych, ale uczy konkretnie, jak je rozwiązywać.

Ze względu na interaktywny charakter szkolenia, wymagana jest obecność na żywo z włączonymi kamerami i mikrofonem. Szkolenie nie jest nagrywane.Tematyka kursu:

Kurs składa się z trzech zjazdów. Podczas każdego zjazdu odbywa się 12 godzin szkolenia (najczęściej w weekend), natomiast podczas zjazdu drugiego i trzeciego odbywa się dodatkowo praktyka z pacjentem (w ciągu dwóch dni bezpośrednio przed lub po weekendzie).

Bloki tematyczne realizowane podczas każdego zjazdu kształtują się następująco:

Zjazd I (szkolenie 12 godzin)

 • Praca z pacjentem uwzględniająca psychologiczne podejście – jak diagnozować problem, od czego zacząć, jak wygląda proces pracy z pacjentem.
 • Jak współpracować w zespole specjalistów.
 • Motywacja do zmiany zachowania – narzędzia umożliwiające budowanie motywacji i pracę z osobami o różnym poziomie gotowości do zmiany.
 • Jak pracować nad poczuciem własnej skuteczności osoby będącej w procesie zmiany nawyków. Przygotowanie pacjenta do zmiany.

 

Zjazd II (szkolenie 12 godzin + praca z pacjentem, około 5 godzin)

 • Ocena problemu żywieniowego z perspektywy zdrowia somatycznego, wiedzy żywieniowej i w kontekście psychologicznym.
 • Budowanie planu zmiany, formułowanie zaleceń w sposób uwzględniający psychologiczne mechanizmy prowadzące do kształtowania nawyków, zwiększający prawdopodobieństwo sukcesu.
 • Specyfika problemów z odżywianiem wynikających ze stosowania diet odchudzających.
 • Problemy z regulacją odżywiania: rola kontroli poznawczej i fizjologicznej.
 • Narzędzia do pracy z pacjentem umożliwiające przywracanie kontroli odżywiania.

 

Zjazd III (szkolenie 12 godzin + praca z pacjentem, około 5 godzin)

 • Praca z pacjentem z problemem jedzenia emocjonalnego.
 • Rola obrazu ciała.
 • Narzędzia umożliwiające kształtowanie umiejętności pacjenta niezbędnych w zmianie nawyków żywieniowych (np. asertywność żywieniową, radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z pokusami).
 • Rola środowiska w zakresie zmiany nawyków żywieniowych.
 • Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania – rola dietetyka, psychologa, psychoterapeuty, psychiatry i innych specjalistów w pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania.

Tematyka kursu:

Zarówno dietetycy jak i inni specjaliści pracujący na co dzień z osobami zmieniającymi nawyki żywieniowe, podczas wizyt, mają ogrom wiedzy do przekazania i mało czasu, aby zachęcić klienta do wdrażania proponowanych zmian.  Brak efektów wywołuje często frustrację każdej ze stron i grozi nawet wypaleniem zawodowym specjalisty oraz zniechęceniem po stronie klienta. Znajomość specyficznej formy prowadzenia rozmowy w duchu dialogu motywującego zwiększa szanse na wydobycie wewnętrznej motywacji klienta do trwałej zmiany. W konsekwencji zarówno specjalista, jak i klient odczuwają większą satysfakcję ze współpracy.